Him Arrangementer er et arrangementsplanlegger
registrert i Norge under organisasjonsnummer
931 153 773